Svenska föreningen i Östermyra

Svenska föreningen i Östermyra r.f. är den äldsta föreningen i Seinäjoki. Varje onsdag från september till maj träffas vi över en kopp kaffe för att umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Onsdagsträffarna är välbesökta och flera personer med finska som modersmål, men med goda kunskaper i svenska, har anslutit sig till föreningen. Onsdagskvällarna berikas av t.ex. författarbesök, föredrag och musikunderhållning. Ytterligare anordnar föreningen kultur- och teaterresor, studiebesök osv.

Sedan år 2004 befinner sig Svenska föreningen i Östermyras klubblokal i den tidigare vindsvåningen i affärshuset Forum. Svenska folkskolans vänner r.f. är en viktig samarbetspartner för SfÖ.

SfÖ utdelar stipendier till elever och studerande i Seinäjokiskolor vid avslutningen på skolåret. Svenska dagen firas årligen tillsammans med Seinäjoki stad och föreningen Pohjola-Norden och den har lockat en stor publik. På luciadagen anordnar SfÖ tillsammans med några skolor ett luciatåg som besöker bl.a. stadshuset, skolor, centralsjukhuset, hälsocentralen och köpcentrum.

Blev du intresserad i verksamheten och vill komma och besöka är du alltid välkommen. Vi träffas varje onsdag kl 18.30 i vår föreningslokalen i Kalevankatu 10 (4. våningen).
Du kan kontakta oss via e-post eller per telefon (06) 423 4371.

Aktuellt

Program i december

Den 13.12. firar vi Luciadagen. Barn från olika skolor uppträder. Välkommen till Apila-bibliotekets lästrappan kl. 9.

Den 13.12. De vackraste julsångerna kl 18 i församlingscentrets nedre sal (Ala-Kuljunkatu 2). Kaffeservering börjar kl. 17.30. I år sjunger Jeppokvartetten tillsammans med oss. Johan Klingenberg håller ett konrt andakt.

Den 31.12. Nyårsfest kl. 20. Anmäl dig senast 27.12. på listan på anslagstavlan eller till Teija per epost.

Kaffekvällar kl. 18.30 i föreningslokalen Kalevankatu 10 (4. våning). Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Ni som inte har en nyckel: ta hissen till 3. våningen och sen trappan upp till 4. våningen.

Nordiska filmer

Seinäjoen elokuvakerho Raina, Filmcentrum Botnia, Pohjola-Norden och SFÖ kommer att visa en serie nordiska filmer på Nuorisokeskus, Puskantie 3. Alla föreställningar börjar kl. 19. Den första filmen får man se gratis, biljettpriset för de övriga är 5 euro.

Den 23.11. Louder than Bombs (gratisföreställning) en norsk film om en familj som faller sönder under åren efter mammans och hustruns död.

Den 29.11. The Wave Med en norsk geolog och hans familj i centrum sätter regissören Roar Uthaug skräck i ett idylliskt fjordsamhälle i Skandinaviens första katastroffilm. För över 100 år sedan drabbades den norska fjordbyn Geiranger av ett katastrofalt jordskred som ödelade samhället, och enligt experterna är det bara en tidsfråga innan det händer igen.

******************************

På kommande också:

Följ oss

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖ

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖSvenska föreningen i Östermyra_SfÖ lisäsi 4 uutta kuvaa.Wednesday, December 13th, 2017 at 7:18am

I kväll sjöng vi de vackraste julsångerna i församlingssalen. Vi fick besök av Jeppokvartetten, som sjöng och spelade för oss.

Var inte rädd för mörkret,
tänd ett litet ljus,
det hjälper dig
att hitta rätt på färden.

   View on Facebook

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖ

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖSvenska föreningen i Östermyra_SfÖ lisäsi tapahtuman.Friday, December 8th, 2017 at 2:57am

Vi sjunger de vackraste julsångerna tillsammans med Jeppokvartetten. Johan Klingenberg håller en kort andakt. Kaffeservering från kl. 17.30.

   View on Facebook

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖ

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖFriday, December 8th, 2017 at 2:51am

Luciafest på Apila-biblioteket den 13 december kl. 09:00, Alvar Aallon katu 14

Över 60 sjätteklassare från Hyllykallio och Alakylä skolor sjunger och framför program. Efter festen besöker lucia med följe serviceboenden och barn i daghem.

Välkommen!

4    View on Facebook

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖ

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖSvenska föreningen i Östermyra_SfÖ oli juhlatuulella.Tuesday, November 21st, 2017 at 5:55am

Lillajulsfest nu på lördag (25.11.) kl. 17. Kom ihåg att anmäla dig senast imorgon (onsdag 22.11.)!!

   View on Facebook

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖ

Svenska föreningen i Östermyra_SfÖSvenska föreningen i Östermyra_SfÖ päivitti kansikuvansa.Tuesday, November 21st, 2017 at 5:53am

4 4    View on Facebook

Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

 

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

 

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com

**************

Månadens tema

Som tema i september har vi "höst". Ord som vi lär oss: regn, svamp, bär, ekorre och löv. Vi pysslar och sjunger enligt temat.

Sången om ekorren:
Ekorren ekorren viftar på sin svans
ekorren ekorren viftar på sin svans
rynkar på sin nos så söt
plockar upp en hasselnöt
ekorren ekorren viftar på sin svans.

Vecka 39 är parkveckan för 3-6 åringar.

Språkbadet har lediga platser

På hösten 2017 finns det plats i följande grupper:
För 3-4 åringar finns det 11 lediga platser
För 5-6 åringar finns det 6 lediga platser
För skolbarnen (7-9 år) finns det 4 lediga platser.

Kontakta språkbadsläraren Sandra Hautala och fråga mer om de lediga platserna!

Historia

Seinäjoki var ända till slutet av 1700-talet en liten by i Ilmola socken. År 1798 grundade affärsmannen Abraham Falander ett järnbruk och ett sågverk vid stranden av Seinäjoki å. Han gav bruket namnet Östermyra. Under 1800-talet fanns bl.a. en krutfabrik och ett stort jordbruk i Östermyra och hit flyttade många familjer med svenska som modersmål. När järnvägen 1883 invigdes, fick många svensktalande från kustbygden anställning här. Tack vare insamlingar, lotterier och syjuntor kunde man starta en privat svensk folkskola hösten 1897. Orten hade vid den tiden ca 3 000 invånare av vilka 200 hade svenska som modersmål.

 

Föreningens tillkomst

När man nu fått en egen skola vaknade tanken på att grunda en garantiförening med uppgift att svara för skolans ekonomi och ha ansvar för verksamheten. År 1899 tillkom Svenska föreningen i Östermyra r.f. (SfÖ) med uppgift att upprätthålla en svenskspråkig folkskola samt att verka för svenskt språk och svensk odling. Föreningen fanns till för skolan och hela dess verksamhet präglades av denna huvuduppgift ända tills skolan upphörde med sin verksamhet vid utgången av läsåret 1957−58.

 

Svenska folkskolan

Skolan kom att verka i fem olika hyrda lokaliteter fram till år 1908, då man fick en egen skolbyggnad och föreningen en egen samlingsplats för sina sammankomster. Föreningens medlemmar satt turvis i skolans direktion och föreningens styrelse. Skolan var den förenande länken för svenskarna i Seinäjoki under sex decennier.

I synnerhet under 1930-talet var skolans ekonomi ytterst ansträngd och dessutom var det språkpolitiska klimatet i Seinäjoki inte så gynnsamt. Medlemmarna samlades på onsdagskvällarna till kaffe och glad samvaro och anordnade olika former av verksamhet för att få inkomster till föreningen. Runebergsdagen och Svenska dagen firades regelbundet årligen.

Under 1950-talet minskade skolans elevantal. Leden började också glesna på onsdagskvällarnas kaffesitsar. Skolans 60-årsfest blev det sista jubileet i skolans historia. Försäljningen av en gåvotomt 1956 gjorde att föreningens ekonomiska bekymmer eliminerades. Skolbyggnaden jämte därtill hörande tomt såldes 1964 till Helsingfors Aktiebank. I köpebrevet stipulerades att föreningen skulle få en klubblokal i den nya fastigheten. Bank- och affärshuset stod färdigt 1967 och föreningsmedlemmarna kunde återuppta sina tidigare aktiviteter.

Medlemsantalet steg tack vare ett breddat programutbud.

Styrelsen 2017

Antti Lammi
ordförande
+358 500 662 074

Raija Feldt
kassör
+358 400 565 426

Sonja Liukku
vice ordförande, informatör
+358 50 386 0728

Teija Svenfelt
sekreterare
+358 309 1212

Matti Niemi
disponent
+358 50 351 9981

Lena Slotte-Siljamäki

I verksamheten deltar också:

Ulla Niemi, värdinna, +358 50 361 5325 | Matti Niemi, disponent, +358 50 351 9981 | Kari Maunula och Marjut Nummela, verksamhetsgranskare

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post eller per telefon (06) 423 4371.

Svenska föreningen i Östermyra
Kalevankatu 10 (4. våningen)
60100 Seinäjoki
tfn (06) 423 4371

Postadress: PB 223, 60101 Seinäjoki

Välkommen!