Svenska föreningen i Östermyra

Svenska föreningen i Östermyra r.f. är den äldsta föreningen i Seinäjoki. Varje onsdag från september till maj träffas vi över en kopp kaffe för att umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Onsdagsträffarna är välbesökta och flera personer med finska som modersmål, men med goda kunskaper i svenska, har anslutit sig till föreningen. Onsdagskvällarna berikas av t.ex. författarbesök, föredrag och musikunderhållning. Ytterligare anordnar föreningen kultur- och teaterresor, studiebesök osv.

Sedan år 2004 befinner sig Svenska föreningen i Östermyras klubblokal i den tidigare vindsvåningen i affärshuset Forum. Svenska folkskolans vänner r.f. är en viktig samarbetspartner för SfÖ.

SfÖ utdelar stipendier till elever och studerande i Seinäjokiskolor vid avslutningen på skolåret. Svenska dagen firas årligen tillsammans med Seinäjoki stad och föreningen Pohjola-Norden och den har lockat en stor publik. På luciadagen anordnar SfÖ tillsammans med några skolor ett luciatåg som besöker bl.a. stadshuset, skolor, centralsjukhuset, hälsocentralen och köpcentrum.

Blev du intresserad i verksamheten och vill komma och besöka är du alltid välkommen. Vi träffas varje onsdag kl 18.30 i vår föreningslokalen i Kalevankatu 10 (4. våningen).
Du kan kontakta oss via e-post eller per telefon (06) 423 4371.

Aktuellt

Program i januari

Den 10.1. Årets första kaffekväll

Den 17.1. Vanlig kaffekväll

Den 24.1. Föreningen Seinäjoen Senioriopettajat besöker oss

Den 31.1. Vanlig kaffekväll

Den 7.2. Vi firar Runebergsdagen

Kaffekvällar kl. 18.30 i föreningslokalen Kalevankatu 10 (4. våning). Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Ni som inte har en nyckel: ta hissen till 3. våningen och sen trappan upp till 4. våningen.

******************************

På kommande också:

Lördagen den 10.2. åker vi till Wasa Teater för att se Den första dagen med Carola Sarén i huvudrollen som primärskötaren Ritva på ålderdomshemmet Vilan. Bussen startar kl. 12:00 från parkeringen vid Tokmanni. Efter föreställningen äter vi på bryggerirestaurangen Bock’s Corner vid Bockska hörnet i Dragnäsbäck. I fastigheten verkade i tiderna Bock’s bryggeri som senare lades ned av Hartwall. Resan kostar 35 euro för medlemmar och 75 euro för icke-medlemmar. Bindande anmälning till teijasvenfelt@gmail.com senast onsdagen den 24.1. Betala samtidigt in deltagaravgiften på kontot i OmaSp FI52 4108 0010 3838 78. Obs! Nytt kontonummer.

Den 21.2. Föreningen håller sitt årsmöte. Kom ihåg att det står i föreningens stadgar 11 § så här: Föreningsmedlem som önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningsmöte, skall skriftligen meddela till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
Senast den 24 januari ska ärenden vara inlämnade till styrelsen, för att de ska kunna behandlas på årsmötet.

Följ oss

[fts facebook id=521326517890988 posts_displayed=page_only type=page]

Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

 

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

 

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com

**************

Månadens tema

Som tema i september har vi "höst". Ord som vi lär oss: regn, svamp, bär, ekorre och löv. Vi pysslar och sjunger enligt temat.

Sången om ekorren:
Ekorren ekorren viftar på sin svans
ekorren ekorren viftar på sin svans
rynkar på sin nos så söt
plockar upp en hasselnöt
ekorren ekorren viftar på sin svans.

Vecka 39 är parkveckan för 3-6 åringar.

Språkbadet har lediga platser

På hösten 2017 finns det plats i följande grupper:
För 3-4 åringar finns det 11 lediga platser
För 5-6 åringar finns det 6 lediga platser
För skolbarnen (7-9 år) finns det 4 lediga platser.

Kontakta språkbadsläraren Sandra Hautala och fråga mer om de lediga platserna!

Historia

Seinäjoki var ända till slutet av 1700-talet en liten by i Ilmola socken. År 1798 grundade affärsmannen Abraham Falander ett järnbruk och ett sågverk vid stranden av Seinäjoki å. Han gav bruket namnet Östermyra. Under 1800-talet fanns bl.a. en krutfabrik och ett stort jordbruk i Östermyra och hit flyttade många familjer med svenska som modersmål. När järnvägen 1883 invigdes, fick många svensktalande från kustbygden anställning här. Tack vare insamlingar, lotterier och syjuntor kunde man starta en privat svensk folkskola hösten 1897. Orten hade vid den tiden ca 3 000 invånare av vilka 200 hade svenska som modersmål.

 

Föreningens tillkomst

När man nu fått en egen skola vaknade tanken på att grunda en garantiförening med uppgift att svara för skolans ekonomi och ha ansvar för verksamheten. År 1899 tillkom Svenska föreningen i Östermyra r.f. (SfÖ) med uppgift att upprätthålla en svenskspråkig folkskola samt att verka för svenskt språk och svensk odling. Föreningen fanns till för skolan och hela dess verksamhet präglades av denna huvuduppgift ända tills skolan upphörde med sin verksamhet vid utgången av läsåret 1957−58.

 

Svenska folkskolan

Skolan kom att verka i fem olika hyrda lokaliteter fram till år 1908, då man fick en egen skolbyggnad och föreningen en egen samlingsplats för sina sammankomster. Föreningens medlemmar satt turvis i skolans direktion och föreningens styrelse. Skolan var den förenande länken för svenskarna i Seinäjoki under sex decennier.

I synnerhet under 1930-talet var skolans ekonomi ytterst ansträngd och dessutom var det språkpolitiska klimatet i Seinäjoki inte så gynnsamt. Medlemmarna samlades på onsdagskvällarna till kaffe och glad samvaro och anordnade olika former av verksamhet för att få inkomster till föreningen. Runebergsdagen och Svenska dagen firades regelbundet årligen.

Under 1950-talet minskade skolans elevantal. Leden började också glesna på onsdagskvällarnas kaffesitsar. Skolans 60-årsfest blev det sista jubileet i skolans historia. Försäljningen av en gåvotomt 1956 gjorde att föreningens ekonomiska bekymmer eliminerades. Skolbyggnaden jämte därtill hörande tomt såldes 1964 till Helsingfors Aktiebank. I köpebrevet stipulerades att föreningen skulle få en klubblokal i den nya fastigheten. Bank- och affärshuset stod färdigt 1967 och föreningsmedlemmarna kunde återuppta sina tidigare aktiviteter.

Medlemsantalet steg tack vare ett breddat programutbud.

Styrelsen 2017

Antti Lammi
ordförande
+358 500 662 074

Raija Feldt
kassör
+358 400 565 426

Sonja Liukku
vice ordförande, informatör
+358 50 386 0728

Teija Svenfelt
sekreterare
+358 309 1212

Matti Niemi
disponent
+358 50 351 9981

Lena Slotte-Siljamäki

I verksamheten deltar också:

Ulla Niemi, värdinna, +358 50 361 5325 | Matti Niemi, disponent, +358 50 351 9981 | Kari Maunula och Marjut Nummela, verksamhetsgranskare

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post eller per telefon (06) 423 4371.

Svenska föreningen i Östermyra
Kalevankatu 10 (4. våningen)
60100 Seinäjoki
tfn (06) 423 4371

Postadress: PB 223, 60101 Seinäjoki

Välkommen!