Kalender

Svenska föreningen i Östermyra har onsdagskaffekvällar kl. 18:30 från september till mitten av maj. Välkommen alla ni som vill tala svenska, förkovra sin svenska och är intresserade för Svenska föreningens verksamhet.

Välkommen alla medlemmar och alla SfÖ-intresserade att umgås på svenska.

Inga händelser på kommande