Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

Svenskspråkigt språkbad

Språkbad sker i små grupper: 3-4-årig högst 4 barn,
5-6-årig högst 6 barn.
För skolbarn 7-9-åriga finns två (2) grupper per vecka.

Terminsavgift: gratis vårtermin 2024 

Till språkbadet kan man anmäla sig året om och börja när det bäst passar för dig och för barnet.

Program april 2024

Tema: Vår
Ord som vi lär oss: Ord som vi lär oss: blomma, fågel, nyckelpiga, fjäril, myra

Vecka 14: Måndagen är ledig (påsk).

På samlingen pratar vi om våren och vårtecken.

Vi pysslar nyckelpigor av stenar som vi målar med röd och svart färg.

Vi leker ”Vem är rädd för nyckelpigan”. Nyckelpigan är i mitten och ropar: ”-Vem är rädd för nyckelpigan?”. De andra svarar: ”-Inte jag!” och försöker ta sig över till väggen på andra sidan. Blir man fast blir man också nyckelpiga. Leken fortsätter tills alla blivit fast.

Med grupper där det finns många barn kan vi leka ”Fisksoppa”. Barnen delas upp i olika fiskarter med varsitt bo. T.ex. abborrarna, delfinerna och gäddorna. Ett av barnen är haj och står i mitten. Om lekledaren ropar ”Abborrarna ut och simma”, så springer de runt i rummet. Om lekledaren säger ”Hajen kommer!” så skall alla försöka ta sig tillbaka till boet medan hajen försöker fånga dem. Den som blir fast blir också haj. Om lekledaren ropar ”Fisksoppa” så skall alla fiskar ut och simma.

Vecka 15: På samlingen repeterar vi månadens ord.

Vi pysslar fjärilar av plastskedar och kartong.

Vi leker ordjakt. Jag sätter bilder på månadens ord runt omkring i rummet. Turvis säger jag dom olika orden och barnen skall hitta rätt bild så snabbt som möjligt.

Vi repeterar färgerna. Barnen får en bild med glasstrutar. På varje glass står det vilken färg man skall färglägga den.

Vecka 16: Vi målar med vattenfärger. Barnen får presentera sina målningar för varandra, vi övar vilka färger vi använt.

Barnen får en uppgift där de skall dra sträck mellan rätt ord och bild.

Vi leker ”Trumman”

Ett föremål presenteras för barnen. Barn ett går ut ur rummet och barn två gömmer föremålet. Barn ett får komma och söka föremålet med hjälp av de andra barnen. När hon eller han kommer närmare det gömda föremålet så spelar barnen högre på sina instrument, på så sätt kan barnet lyssna sig till rätt gömställe. Sedan byter vi vem som får gömma och söka.

Vi leker ”Skicka runt den”.

Lekregler: Vi skickar runt ett ordkort i gången när vi sitter i ring. Vi sjunger: Skicka runt den, skicka runt den, titta vad det är. Ha det på din tunga när vi slutat sjunga, skicka runt den, skicka runt den, titta vad det är.

Den som har kortet när sången slutar får säga vad som finns på kortet.

 Vecka 17: Vi pysslar myror av ägg kartonger.

Vi leker ”Vem är rädd för myran”.

Vi leker ”Kims lek” med orden vi har övat.

Vi har sångstund med sångkort.

OBS: Lördagen den 11 maj kl. 10 - 16 är vi med på "MuksuMessut" på Areena. Vi har sysselsättning för småbarn. Du kan bekanta dig med "MuksuMessut" på Instagram. Välkommen! 

Tisdagen den 14 maj kl. 9.00 - 12.00 har vi öppet hus på språkbadet och på föreningen SfÖ. Kom gärna diskutera och bekanta dig med vårt utbud. Välkommen!

Ta kontakt med:

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com