Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

Svenskspråkigt språkbad

Språkbad sker i små grupper: 3-4-årig högst 4 barn,
5-6-årig högst 6 barn.
För skolbarn 7-9-åriga finns två (2) grupper per vecka.

Terminsavgift: gratis vårtermin 2024 

Till språkbadet kan man anmäla sig året om och börja när det bäst passar för dig och för barnet.

Program Februari2024

 

Tema: Vänskap
Ord som vi lär oss: vän/kompis, hjärta, kram, puss, snäll, dum

Vecka 6: Vi pratar om vändagen.  Varför är det viktigt att ha en vän?

Vi övar dom nya orden. Vi pysslar vändagskort av kartong. Vi tittar ett avsnitt av Grodan och vännerna, avsnittet heter ”vänskap”.

Hela månaden rimmar vi med barnen. Jag har gjort en rim påse, därifrån barnen turvis får dra ett rim kort. Vi tittar vad det betyder och övar att rimma tillsammans.

Vi leker huset brinner. Alla förutom en tar en kudde som bo. Den som är utan ropar: Huset brinner, måste byta! Alla försöker få ett bo åt sig, den som blir utan får ropa och försöker få ett bo åt sig.

Vi leker ”Vatten i skon”. I leken gäller det att hitta sitt par genom att fråga: ”- Är du min kompis?

Vi läser boken ”Ingrid och Ivar”.

Vecka 7: På samlingen pratar vi om vänskap. Hurdan är en bra kompis.

På pysselstunden ritar vi med oljepasteller och målar med vattenfärger. Barnen får rita vänner som delar paraply när det regnar. Vännen kan också vara ett djur.

Vi gör en övning där man skall placera bildkort i två kategorier ”en bra vän” och ”en dålig vän”. Exempel på bildkort: - Lyssnar, bråkar, drar i håret, delar med sig osv.

Orginalet är på engelska, jag gör en svensk version.

Vi sjunger ”Tumme möter tumme”. Vi tittar avsnittet: Vina Vinas vän.                     

Med skolbarnen gör vi en gemensam tavla. Ett barn i taget målar ett objekt och ger sedan vidare åt nästa barn. Vi drar lott vem som får ta hem tavlan.

Vecka 8: Vi pysslar hjärtan med snöre, så att man kan ha dem som prydnad. Barnen får dekorera sina hjärtan med knappar, silkespapper, diamanter eller pärlor. På andra sidan skriver vi frasen ”Jag älskar dig”.

Vi gör en uppgift med orden som vi övat.

Vi leker ”hjärt-hippa”. Den som blir fast, formar händerna som ett hjärta och väntar på att någon kommer och räddar. Den som räddar delar hjärtat. När alla har blivit fasttagna så byter vi hippa.

Vi sjunger ”Hej kompis”. Hej kompis, hej kompis, nu ska vi sjunga en liten sång  x2. Och vi ska klappa, och vi ska stampa, och vi ska vinka. Sen tar vi allt igen

Vi leker lyssna och bygg. Barnen delas i par. Paren sitter med ryggarna mot varandra. Den ena får en bild med klossar och skall hjälpa vännen att bygga likadant som instruktionerna visar. Vi övar att ge instruktioner och att lyssna på kompisen.

Vecka 9: Sportlov!

 

Vecka 5: Vi pysslar pingviner.

På pysselstunden gör vi pingviner. Vi målar bakgrunden med vattenfärger. Pingvinen klipper vi av svart och vit kartong. Barnen får själva hitta på hurdana kläder pingvinen kan behöva, tex. mössa.

Vi leker charader.

Ta kontakt med:

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com