Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

Svenskspråkigt språkbad

Språkbad sker i små grupper: 3-4-årig högst 4 barn,
5-6-årig högst 6 barn.
För skolbarn 7-9-åriga finns två (2) grupper per vecka.

Terminsavgift är: 3 h/vk 36 €, 6 h/vk 72 €, 9 h/vk 108 €.

Till språkbadet kan man anmäla sig året om och börja när det bäst passar för dig och för barnet.

Den 2 juni kl. 18:00 hålls språkbadets våravslutning i Sirius-kåtan vid Kyrkösjärvi simstrand. Barnen med föräldrar får göra en runda på Oravanlenkki, där det finns uppgifter att göra. Korv grillas i kåtan, saft och kaffe serveras.

Den 2 – 3 augusti, vecka 31, hålls öppna dagar i språkbadet. Då kan barn med föräldrar komma och bekanta sig i verksamheten. Samtidigt kan man anmäla sina barn till språkbadet. 

Den 15 augusti börjar språkbadsverksamheten.

Trevlig sommar!

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön,
och träden är så fina och marken är så grön,
och blommorna är vackra och höet luktar gott,
och solen är så solig och vattnet är så vått.
Och lilla fågeln flyger i boet ut och in,
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.

 

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com

Välkommen på hösten!