Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

Svenskspråkigt språkbad

Språkbad sker i små grupper: 3-4-årig högst 4 barn,
5-6-årig högst 6 barn.
För skolbarn 7-9-åriga finns två (2) grupper per vecka.

Terminsavgift är: 3 h/vk 36 €, 6 h/vk 72 €, 9 h/vk 108 €.

Till språkbadet kan man anmäla sig året om och börja när det bäst passar för dig och för barnet.

Vårterminen börjar måndagen den 10 januari 2022. Alla språkbadsbarnen välkomnas till vårterminen och även nya barn önskas med.

Aprilmånadens tema 2022

PÅSK

Ord som vi lär oss: Påsk, häxa, ägg, kvast, gräs, kyckling

Vecka 1:
På samlingen pratar vi om det nya temat.
Vi pysslar påsk kycklingar av kartong.

Vi leker ”Kycklingen i ägget”. Vi sätter en filt på kycklingen och när kycklingen kommer fram skall den ta fast någon.
Melodi: Gubben i lådan
Kycklingen i ägget,
kycklingen i ägget,
vad har du för dig, sover du?
Ligger du och sparkar?
Ligger du och snarkar?
Kycklingen i ägget kom fram.
Pip Pip.

Skolbarnen har samma program.

Vecka 2:
Vi pysslar påskharar av engångs muggar, kartong och filt tyg.

Vi gör en påsk uppgift där man skall para ihop rätt ord och bild.

Barnen får önska lekar.
Skolbarnen har samma program.

Vecka 3:
Måndagen den 18 april är ledig (annandag påsk).

Vi har påsk safari. Barnen skall söka olika påsk bilder och räkna hur många av varje de kan finna. Efter mellanmål får alla lite påskgodis. Vi söker efterrätten med hjälp av en skattkarta.
Skolbarnen får en rolig labyrint uppgift, de får också söka påskgodis med hjälp av en karta.

Vecka 4:
Vi har maskerad och firar valborg. Den som vill klär ut sig. Jag målar ansiktsmålningar. Vi pysslar masker av kartong, barnen dekorerar själva.

Vi tittar barnprogram på föreningens sida och äter popcorn.
Vi leker ”Kungen befaller” med de större barnen och ”Följa John” med de yngre.

”Kungen befaller”
En är lekledare och säger: Kungen befaller att hoppa på ett ben. Då skall alla barnen göra som kungen sagt. Om kungen ger order utan att befalla, så får man inte lyda. T.ex. Kungen säger: Hoppa!
Om någon hoppar, så faller hon/han ur spelet. Den som är sist kvar blir ny kung.

”Följa John”
En är lekledare och ställer sig först i ledet. Lekledaren börjar med en rörelse och alla andra gör likadant. Man kan bestämma på förhand hur många rörelser John får göra. Sen ställer sig lekledaren sist i ledet och den följande får bestämma hur man skall röra sig.

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com

Välkommen!